Nano Fucoidan

7,550,000

Hàng nội địa: 7.160.000đ

  • Quy cách: 60 gói/ hộp
  • Hàm lượng fucoidan: 600mg/ gói
  • Nhà sản xuất: Kahehide Bio Co.LTD, Nhật Bản