Umi No Shizuku Fucoidan Nội Địa Dạng Nước Hộp 10 chai

8,500,000

  • Hàm lượng Fucoidan: 2,125 mg mỗi chai
  • Khối lượng trong 1 hộp: 50ml x 10 chai